Geneza 5

1 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

2 I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuţi.

3 La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.

4 După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

5 Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6 La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.

7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.

8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9 La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.

10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.

11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12 La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.

13 După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.

16 După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.

19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.

21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.

22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.

24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

25 La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.

26 După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.

27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.

29 El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”

30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.

31 Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit. 32 Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s