Exodul 10

Plăgile continuă să cadă. Lăcustele mănâncă tot ceea ce nu a fost distrus de grindină și foc. Probabil că faraon simte că e pe cale să piardă loialitatea poporului său. Cedează din nou și declară că a păcătuit împotriva Domnului. Lăcustele sunt îndepărtate și din nou refuză să lase poporul Israel să plece.

Întunericul dens era sufocant. Era un întuneric care putea fi simțit. Faraon se săturase. Era terminat de jocurile dintre zeii săi și Dumnezeul evreilor. A spus lui Moise și Aron să plece. Nici să nu îndrăzniți să-mi mai vedeți fața! Sunteți morți amândoi!

Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor umili. Până ce faraon n-a privit chipul fiului său mort, n-a  înțeles cât îl costase răzvrătirea sa.

Când oamenii se împotrivesc mesajului lui Dumnezeu de avertizare și milă, ei îngrămădesc probleme asupra lor. Fiecare dovadă suplimentară a puterii lui Dumnezeu îi face să se împotrivească și mai mult. Chiar în timpul celor șapte plăgi finale, ei vor huli numele lui Dumnezeu și vor refuza să-I dea slavă. Ce final trist pentru egipteni și pentru cei ce sfidează pe Dumnezeu în zilele  de pe urmă!

Kenneth Matthew. Jr.

Membru al consiliului de arheologie

Southern Adventist University

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s