Psalm 35

Acest psalm este un psalm imprecatoriu. Acest tip de psalmi „denunță dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului Său și aduce blesteme asupra lor. Tonul unor astfel de psalmi pare contradictoriu cu spiritul pe care Hristos a declarat că ar trebui să guverneze atitudinea noastră față de un dușman (Matei 5:44)” (Comentarii Biblice AZȘ vol.3, pag.624). Din moment ce psalmii sunt inspirați, de ce această discrepanță? O explicație din comentariul de mai sus spune astfel:

”Acuzarea păcătosului trebuie să fie înțeleasă ținând cont de condițiile timpurilor în care au fost scrise. În acele zile oamenii se exprimau în termeni puternici, folosind  imagini vii. Scriitorii Bibliei au prezentat ideile în limbaj omenesc și într-un stil familiar celorlalți. ”Biblia este scrisă de oameni inspirați, dar nu în modul de gândire și exprimare al lui Dumnezeu. Este limbaj omenesc. Dumnezeu ca scriitor nu este reprezentat. Oamenii vor spune adesea, că o astfel de exprimare nu pare a fi a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu S-a pus pe Sine Însuși la a fi judecat în cuvintele, logica  sau retorica Bibliei.” (Ellen G. White MS 24, 1886).

Tată, dă-ne harul să alegem totdeauna să facem bine dușmanilor noștri. Știm că Tu ne poți oferi puterea de a face astfel. În numele lui Isus, Amin.

Onaolapo Ajibade

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s