Ezechiel 22

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Și tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de sânge? Pune-i înainte toate urâciunile ei!
3. Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Cetate care verși sânge în mijlocul tău, ca să-ți vină ziua, și care-ți faci idoli ca să te spurci!
4. Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ți-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te fac de ocară printre neamuri și de batjocură printre toate țările.
5. Cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine, căci ești vestită ca spurcată și plină de tulburări!
6. Iată că, în tine, toți voievozii lui Israel își întrebuințează puterea ca să verse sânge.
7. În tine, tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți.
8. Tu Îmi nesocotești locașurile Mele cele sfinte, Îmi spurci Sabatele.
9. În tine sunt bârfitori, ca să verse sânge; în tine se mănâncă jertfe idolești pe munți; în mijlocul tău se fac desfrânări.
10. În mijlocul tău se descoperă goliciunea tatălui; în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăției ei!
11. În mijlocul tău fiecare se dedă la urâciuni cu nevasta aproapelui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge cu noră-sa, fiecare necinstește pe soră-sa, fiica tatălui său.
12. În tine se iau daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe Mine Mă uiți», zice Domnul Dumnezeu.
13. «De aceea, iată că bat din mâini din pricina lăcomiei pe care ai avut-o și din pricina sângelui vărsat în mijlocul tău.
14. Îți va suferi inima și îți vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul, am vorbit și voi și lucra.
15. Te voi risipi printre neamuri, te voi răspândi în felurite țări și îți voi nimici cu desăvârșire necurăția din mijlocul tău.
16. Vei fi spurcată astfel de tine însăți înaintea neamurilor și vei ști că Eu sunt Domnul.»’”
17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. „Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru Mine ca niște zgură; toți sunt aramă, cositor, fier, plumb în cuptorul de topit; au ajuns niște zgură de argint.
19. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că toți ați ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului.
20. Cum se strâng argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească, așa vă voi strânge și Eu în mânia și urgia Mea; vă voi pune acolo și vă voi topi.
21. Da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul mâniei Mele și vă veți topi în el.
22. Cum se topește argintul în topitoare, așa veți fi topiți voi în mijlocul lui. Și veți ști că Eu, Domnul, Mi-am vărsat mânia peste voi.’”
23. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
24. „Fiul omului, spune Ierusalimului: ‘Ești o țară necurățită și neudată de ploaie în ziua mâniei.’
25. Mai-marii lui uneltesc în mijlocul lui ca să înghită sufletele, ca un leu care răcnește și își sfâșie prada; pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui.
26. Preoții lui calcă Legea Mea și Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își întorc ochii de la Sabatele Mele și sunt pângărit în mijlocul lor.
27. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada; varsă sânge, pierd sufletele numai ca să-și potolească lăcomia de bani.
28. Prorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu!’ Și Domnul nu le-a vorbit!
29. Poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți!
30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul!
31. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor”, zice Domnul Dumnezeu.

Advertisements

Ezechiel 21

1. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, întoarce-ți fața spre Ierusalim și vorbește împotriva locurilor sfinte, prorocește împotriva țării lui Israel!
3. Spune țării lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, am necaz pe tine, Îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău.
4. Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, sabia Mea va ieși din teacă, pentru ca să lovească orice făptură, de la miazăzi până la miazănoapte.
5. Și orice făptură va ști că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacă și nu se va mai întoarce înapoi în ea.»’
6. Și tu, fiul omului, gemi! Cu rărunchii zdrobiți și cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor!
7. Și, dacă te vor întreba: ‘Pentru ce gemi?’, să răspunzi: ‘Pentru că vine o veste… Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni și toți genunchii se vor topi ca apa!… Iată că vine, a sosit’, zice Domnul Dumnezeu.”
8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. „Fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul.’ Zi: ‘Sabia, da, sabia este ascuțită și lustruită.
10. Este ascuțită pentru măcel și lustruită ca să lucească!… O, sabie, tu tai toiagul de cârmuire al fiului meu, care nesocotește orice lemn…
11. A dat-o la lustruit ca s-o apuce cu mâna; este ascuțită sabia și lustruită ca să înarmeze mâna celui ce măcelărește.’
12. Strigă și vaită-te, fiul omului! Căci este scoasă împotriva poporului Meu, împotriva tuturor voievozilor lui Israel, care sunt dați pradă sabiei împreună cu poporul Meu; de aceea, bate-te pe coapsă!
13. Da, încercarea s-a făcut. Și ce va fi dacă toiagul acesta de cârmuire care nesocotește totul va fi nimicit?”, zice Domnul Dumnezeu.
14. „Și tu, fiul omului, prorocește și bate din mâini! Loviturile sabiei să fie îndoite, întreite! Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmărește din toate părțile.
15. Ca să arunc groaza în inimi, ca să înmulțesc pe cei loviți, de aceea am tras sabia, amenințându-i la toate porțile lor. Vai, e făcută să fulgere și ascuțită pentru măcel!
16. Strânge-ți puterile, sabie, întoarce-te la dreapta! Așază-te, întoarce-te la stânga! Îndreaptă-ți ascuțișul în toate părțile!
17. Și Eu voi bate din mâini de bucurie și Îmi voi potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc!”
18. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
19. „Fiul omului, croiește-ți două drumuri pe unde să treacă sabia împăratului Babilonului! Amândouă trebuie să iasă din aceeași țară. Fă un semn pe drum, fă-l la începutul drumului care duce într-o cetate.
20. Să faci unul din aceste drumuri așa ca sabia să vină la Raba, cetatea copiilor lui Amon, și pe celălalt, așa ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită.
21. Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutură săgețile, întreabă terafimii și cercetează ficatul.
22. Sorțul care este în dreapta lui înseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel și să scoată strigăte de război; vor ridica berbeci împotriva porților, vor ridica întărituri și vor face șanțuri de apărare.
23. Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii deșarte, ei, care au făcut jurăminte mincinoase. Dar împăratul Babilonului își aduce aminte de nelegiuirea lor, așa că vor fi prinși.
24. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că vă făliți cu nelegiuirea voastră, vădindu-vă fărădelegile, arătându-vă păcatele în toate faptele voastre; pentru că vă făliți cu ele, veți fi prinși de mâna lui!
25. Și tu, domn nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme!
26. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «La o parte cu mitra, jos cununa împărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat!
27. Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința.»’
28. Și tu, fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre copiii lui Amon și despre ocara lor.’ Spune: ‘Sabia, da, sabia este scoasă pentru măcel; este lustruită pentru nimicire, ca să lucească!
29. În mijlocul vedeniilor cu care te înșală ei și în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ți le fac ei, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme.
30. Bagă-ți sabia înapoi în teacă! În locul în care ai fost făcut, în țara ta de naștere, te voi judeca!
31. Îmi voi vărsa mânia peste tine, voi sufla împotriva ta cu focul urgiei Mele și te voi da în mâinile unor oameni care nu lucrează decât la nimicire.
32. Vei fi ars de foc; sângele tău va curge în mijlocul țării! Nu-și vor mai aduce aminte de tine! Căci Eu, Domnul, am vorbit.’”

Ezechiel 15

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, ce are lemnul de viță mai mult decât orice alt lemn, vițele-de-vie mai mult decât cele ce sunt printre copacii din pădure?
3. Ia oare cineva din lemnul acesta ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlig de atârnat ceva în el?
4. Iată că este pus pe foc să ardă. După ce îi arde focul cele două capete și mijlocul, mai poate fi el bun de ceva?
5. Iată, când era întreg, nu se putea face nimic din el. Cu cât mai puțin acum, după ce l-a mistuit și l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el?
6. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Ca lemnul de viță dintre copacii din pădure, pe care-l pun pe foc să-l ard, așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului.
7. Îmi voi întoarce Fața împotriva lor; au ieșit din foc, dar focul îi va arde de tot. Și veți ști că Eu sunt Domnul când Îmi voi întoarce Fața împotriva lor.
8. Voi preface țara într-un pustiu, pentru că au fost necredincioși’”, zice Domnul Dumnezeu.

Ezechiel 14

1. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea.
2. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
3. „Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei?
4. De aceea vorbește-le și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Orice om din casa lui Israel care își poartă idolii în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulțimii idolilor lui,
5. ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor.»’
6. De aceea, spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urâciunile voastre!
7. Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de Mine, care își poartă idolii în inima lui și nu-și ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să Mă întrebe prin el, Eu, Domnul, prin Mine Însumi îi voi răspunde.
8. Îmi voi întoarce Fața împotriva omului acestuia, îl voi face un semn și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului Meu. Și veți ști că Eu sunt Domnul!
9. Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui și-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel.
10. Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă,
11. ca să nu se mai rătăcească de la Mine casa lui Israel și să nu se mai spurce cu toate fărădelegile ei. Atunci vor fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor»’”, zice Domnul Dumnezeu.
Dreptatea pedepselor Domnului
12. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
13. „Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva Mea, dedându-se la fărădelege, și Îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele,
14. chiar de ar fi în mijlocul ei acești trei oameni: Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor”, zice Domnul Dumnezeu.
15. „Dacă aș lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare
16. și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa, și țara ar ajunge un pustiu.
17. Sau, dacă aș aduce sabie împotriva țării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă i-aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele
18. și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar mai scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa.
19. Sau, dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă Mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele,
20. și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.”
21. Totuși așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele,
22. tot va fi o rămășiță care va scăpa, care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui.
23. Ei vă vor mângâia când le veți vedea purtarea și faptele și veți cunoaște că nu fără temei fac Eu tot ce fac împotriva Ierusalimului”, zice Domnul Dumnezeu.

Ezechiel 13

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc și spune celor ce prorocesc după gustul inimii lor: ‘Ascultați cuvântul Domnului!’”
3. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic!
4. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor!
5. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului.
6. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor, mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul!’, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor.
7. Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți? Voi ziceți: ‘Așa vorbește Domnul!’ în timp ce Eu n-am vorbit.”
8. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi”, zice Domnul Dumnezeu.
9. „Mâna Mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.
10. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: ‘Pace!’ când nu este pace. Poporul Meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos.
11. De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuși, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănțui furtuna.
12. Iată, vi se prăbușește zidul! Și atunci vi se va zice: ‘Unde este ipsosul cu care l-ați tencuit?’”
13. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească.
14. Voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ și i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuși și veți pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Și veți ști că Eu sunt Domnul.
15. Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos și vă voi spune: ‘Nu mai este niciun zid! Și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos!
16. S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii de pace asupra lui când nu este pace’”, zice Domnul Dumnezeu.
17. „Iar tu, fiul omului, întoarce-ți privirile împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc după gustul inimii lor și prorocește împotriva lor!
18. Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cele ce cos pernuțe pentru subsuori și fac marame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiți că veți prinde sufletele poporului Meu, ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre?
19. Voi Mă necinstiți înaintea poporului Meu pentru câțiva pumni de orz și câteva bucăți de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul Meu, care ascultă minciunile voastre.»
20. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe pernuțele voastre prin care prindeți sufletele ca păsările, de aceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările!
21. Vă voi rupe maramele și voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre, și veți ști că Eu sunt Domnul.
22. Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu Însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să-l împiedicați să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viața,
23. de aceea nu veți mai avea vedenii înșelătoare și nu veți mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul Meu și veți ști că Eu sunt Domnul.»’”

Ezechiel 12

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă, și nu văd, urechi de auzit, și n aud, căci sunt o casă de răzvrătiți.
3. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie și pleacă ziua, sub ochii lor! Pleacă în fața lor din locul unde ești și du-te în alt loc – poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici.
4. Scoate-ți lucrurile ca niște lucruri de călătorie ziua, sub ochii lor, dar pleacă seara, în fața lor, cum pleacă cei ce se duc în robie!
5. Să spargi zidul sub ochii lor și să-ți scoți lucrurile pe acolo.
6. Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ, căci vreau să fii un semn pentru casa lui Israel.”
7. Am făcut cum mi se poruncise: mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu mâna și le-am scos pe negură și le-am pus pe umăr, în fața lor.
8. Dimineața însă, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. „Fiul omului, nu ți-a zis casa lui Israel, această casă de îndărătnici: ‘Ce faci?’
10. Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Prorocia aceasta privește pe domnul care este la Ierusalim și pe toată casa lui Israel care se află acolo.»’
11. Spune: ‘Eu sunt un semn pentru voi! Cum am făcut eu, așa li se va face și lor: se vor duce într-o țară străină, în robie.’
12. Domnitorul care este în mijlocul lor își va pune lucrurile pe umăr și va pleca pe negură; vor sparge zidul ca să-l scoată afară; își va acoperi fața, ca să nu vadă pământul cu ochii.
13. Îmi voi întinde mreaja peste el și va fi prins în lațul Meu; îl voi duce la Babilon, în țara haldeenilor, dar nu-i va vedea și va muri acolo.
14. Pe toți cei ce stau în jurul lui și îi sunt de ajutor și pe toate oștile lui îi voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei.
15. Atunci vor ști că Eu sunt Domnul, când îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în felurite țări.
16. Dar voi lăsa din ei vreo câțiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să istorisească toate urâciunile lor printre neamurile la care vor merge și să știe că Eu sunt Domnul.”
17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. „Fiul omului, îți vei mânca pâinea tremurând și îți vei bea apa cu neliniște și groază.
19. Spune poporului din țară: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre locuitorii Ierusalimului din țara lui Israel: «Ei își vor mânca pâinea cu neliniște și își vor bea apa cu groază, căci țara le va fi jefuită de tot ce are din pricina silniciei tuturor celor ce o locuiesc.
20. Cetățile pline cu popor vor fi nimicite și țara va fi pustiită, ca să știți că Eu sunt Domnul.»’”
21. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
22. „Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură pe care-l întrebuințați în țara lui Israel: ‘Zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite’?
23. De aceea spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură și nu se va mai întrebuința în Israel.»’ De aceea spune le: ‘Se apropie zilele și toate vedeniile se vor împlini!
24. Căci nu vor mai fi vedenii mincinoase, nici prorociri înșelătoare în mijlocul casei lui Israel!
25. Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune se va împlini și nu va mai fi amânat; da, în zilele voastre, casă de îndărătnici, voi rosti un cuvânt și-l voi împlini’”, zice Domnul Dumnezeu.
26. Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel:
27. „Fiul omului, iată, casa lui Israel zice: ‘Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească și prorocește pentru vremuri depărtate!’
28. De aceea spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele, ci cuvântul pe care-l voi rosti se va împlini»’”, zice Domnul Dumnezeu.

Ezechiel 11

Se pare că cei douăzeci și cinci de lideri din acest capitol au presupus că cei care erau liberi să meargă pe străzile Ierusalimului se bucurau de favoarea lui Dumnezeu spre deosebire de cei care erau în Babilon. Dar mesajul dat de Dumnezeu prin Ezechiel ne trezește la realitate. Cei care erau răzvrătiți împotriva Lui sau cei care aveau o religie pasivă urmau să primească judecata lui Dumnezeu, oriunde ar fi locuit. Slava lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la cei care pretindeau că sunt ceva ce nu erau și situația lor a părut a fi foarte sumbră.

Dar nu pierdeți următorul punct. Dumnezeu nu i-a părăsit de tot. Judecățile asupra acestor oameni nu însemna sfârșitul poporului lui Dumnezeu. A existat o rămășiță, a existat o rămășiță de oameni credincioși lui Dumnezeu (unii în Babilon și unii în Iuda) și în puțin timp aceștia vor experimenta restaurarea.

Ce și pe vremea lui Ezechiel rămâne și astăzi o rămășiță- o rămășiță care experimentează salvarea din religia formală sau de la a mărturisi un lucru în timp ce trăiește altceva. Mântuirea pentru rămășiță vine numai din faptul că au slava lui Dumnezeu, prezența Sa în templul inimii.

Eric Bates

Directorul Departamentului Familie