Ezechiel 11

1. Duhul m-a răpit și m-a dus la poarta de răsărit a Casei Domnului, care caută spre răsărit. Și iată că, la intrarea porții, erau douăzeci și cinci de oameni și, în mijlocul lor, am văzut pe Iaazania, fiul lui Azur, și pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpeteniile poporului.
2. Și Domnul mi-a zis: „Fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite și dau sfaturi rele în cetatea aceasta!
3. Ei zic: ‘Nu este încă vremea potrivită ca să zidim case! Cetatea este cazanul și noi suntem carnea.’
4. De aceea prorocește împotriva lor, prorocește, fiul omului!”
5. Atunci, Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis: „Spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Astfel vorbiți voi, casa lui Israel! Și ce vă vine în gând, știu foarte bine!
6. Ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta și ați umplut ulițele cu cei uciși.»
7. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Morții voștri pe care i-ați întins în mijlocul cetății acesteia sunt carnea și ea este cazanul, dar voi veți fi scoși afară din ea.
8. Vă temeți de sabie, dar Eu voi aduce sabie peste voi», zice Domnul Dumnezeu.
9. «Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini judecățile mele împotriva voastră!
10. Veți cădea loviți de sabie, vă voi judeca la hotarul lui Israel și veți ști că Eu sunt Domnul.
11. Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru și voi nu veți fi carnea din el, ci la hotarul lui Israel vă voi judeca!
12. Și veți ști că Eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-ați urmat și ale cărui legi nu le-ați împlinit și ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară.»’”
13. Pe când proroceam eu, a murit Pelatia, fiul lui Benaia. Eu am căzut cu fața la pământ și am strigat cu glas tare: „Ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești Tu și ce a mai rămas din Israel?”
14. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
15. „Fiul omului, frații tăi, da, frații tăi cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului: ‘Ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire!…’
16. De aceea spune despre ei: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Dacă-i țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un Templu pentru câtăva vreme, în țara în care au venit.»’
17. De aceea să le spui: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel.»’
18. Și, când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urâciunile.
19. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne,
20. ca să urmeze poruncile Mele, să păzească și să împlinească legile Mele, și ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.
21. Dar acelora a căror inimă simte plăcere față de idolii și urâciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor”, zice Domnul Dumnezeu.
22. După aceea, heruvimii și-au întins aripile, însoțiți de roți, și slava Dumnezeului lui Israel era sus, deasupra lor.
23. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății.
24. Pe mine însă m-a răpit Duhul și m-a dus iarăși în vedenie, prin Duhul lui Dumnezeu, în Haldeea, la prinșii de război. Și astfel vedenia pe care o avusesem a pierit de la mine.
25. Apoi am spus prinșilor de război toate lucrurile pe care mi le descoperise Domnul.

Advertisements

M-am rugat pentru un gard în jurul roșiilor mele

Îmi place să plantez legume și să le urmăresc cum cresc. Toamna trecută am plantat o grădină plină de Pak Choi,  adică varză chinezească. Plantele, cam 50 la număr, au crescut repede, sănătoase și frumoase.

Locuiesc în Nassau, Bahamas, într-o regiune în care există o populație mare de șobolani. Într-o zi am remarcat un șobolan în grădină, așa că m-am grăbit să-l sperii. A dispărut în arbuștii din apropiere, dar s-a întors după o oră însoțit de alți șobolani. Am aruncat cu pietre ca să-i sperii, dar când m-am întors câteva ore mai târziu, erau cinci sau șase și mâncau din legumele mele. Situația părea fără speranță. Plantele atrăgeau șobolanii cum nu mai văzusem niciodată; le plăcea varza chinezească. Am pus capcane și otravă dar nu a ajutat. Într-o săptămână mâncaseră toate plantele. Până și rădăcinile fuseseră scoase din pământ și devorate. Eram atât de descurajat încât am decis să nu mai plantez nimic altceva. Au trecut câteva luni și chiar îmi doream niște legume proaspete. Am plantat roșii.

Plantele creșteau foarte repede și curând aveau și roșii pe ele. Mă bucuram  de modul în care crescuseră! Plănuiam să călătoresc timp de două săptămâni, exact în perioada în care roșiile urmau să se coacă. Am auzit șobolanii în tufișuri, așa că am pus din nou otravă.

În dimineața plecării, am simțit nevoia să mă scol mai devreme și să verific roșiile.

Eram atât de dezamăgit! Jumătate de duzină de roșii verzi erau mâncate parțial și atârnau pe tulpină. Șobolanii reveniseră. Urma să plec pentru  două săptămâni. Știam că roșiile vor fi mâncate cu siguranță înainte de întoarcerea mea. Ce aș putea face?

Mi-a venit o idee. M-am dus și m-am așezat într-un colț al grădinii de roșii și am făcut cu mâinile mișcări ca și cum aș fi marcat unde s-a terminat colțul sau marginea grădinii. M-am  mutat la colțul următor și am făcut la fel. După ce m-am prefăcut a marca toate cele patru colțuri, am căzut pe genunchi și m-am rugat.

”Dumnezeul meu, am muncit atât de mult pentru a crește aceste roșii, dar acum le vor distruge șobolanii. Nu am nici un gard care să țină șobolanii departe. Tocmai am marcat granițele unde se află grădina mea și Te implor să păzești Tu roșiile și să ții șobolanii departe câtă vreme sunt plecat.”

Când m-am întors acasă două săptămâni mai târziu eram nerăbdător să văd rezulttul rugăciunii mele. Când m-am apropiat de grădină, am fost complet uimit de ceea ce făcuse Dumnezeu. Am căzut pe genunchi chiar acolo și mi-am vărsat inima în cuvinte de recunoștință.

Plantele erau pline de roșii coapte și coapte pe jumătate. Nici măcar una nu era mușcată sau mâncată. Gardul invizibil a continuat să existe timp de săptămâni după întoarcerea mea și m-am putut bucura de roade bogate. Dumnezeu este atât de bun. Lui Îi pasă chiar și de roșiile mele!

Pastorul Danhugh Gordon slujește în Bahamas.

Ezechiel 9

1. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: „Apropiați-vă, voi, care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!”
2. Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porții de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă.
3. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei, și El a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu.
4. Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo.”
5. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: „Treceți după el în cetate și loviți; ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați!
6. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeți însă cu Locașul Meu cel Sfânt!” Ei au început cu bătrânii care erau înaintea Templului.
7. Și El le-a zis: „Spurcați casa și umpleți curțile cu morți!… Ieșiți!…” Ei au ieșit și au început să ucidă în cetate.
8. Pe când ucideau ei astfel și eu stăteam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ și am strigat: „Ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-Ți urgia asupra Ierusalimului?”
9. El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare! Țara este plină de omoruri și cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic: ‘Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic!’
10. De aceea și Eu voi fi fără milă și nu Mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.”
11. Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns: „Am făcut ce mi-ai poruncit!”

Ezechiel 8

Viziunile lui Ezechiel nu lasă pe nimeni pe dinafară. Viziunile despre idolatrie au inclus pe toată lumea; bărbați și femei, conducători și zei idoli din toată regiunea. Idolatria se răspândise în tot Ierusalimul și chiar în interiorul templului. Este important să notăm că în viziunile idolatriei lui Iuda, acești închinători la idoli nu au pretins niciodată că Dumnezeu nu există. De fapt ei au recunoscut existența Sa. Dar poporul lui Iuda și conducătorii lor au negat importanța Sa în viețile lor.

Cred că același lucru poate fi spus și despre noi câteodată. Când ne confruntăm cu o boală gravă, probleme financiare datorită reducerii orelor de muncă, șomaj, probleme în relațiile noastre, rareori ne întrebăm despre existența lui Dumnezeu. Totuși, deși nu ne îndoim de existența Sa, stresul, neliniștea și îngrijorarea pun clar în discuție importanța Sa în viața noastră. Când căutăm să remediem anxietatea și neliniștea căutând idolii divertismentului, averilor, sau imoralității îi transmitem lui Dumnezeu că El fie nu este în stare să ne ajute, fie nu vrea să ne binecuvânteze. Dar este o veste bună – El vrea și este Cel mai în stare să ne ajute. Tu și eu putem avea încredere în El mai presus de orice.

Eric Bates

Directorul Departamentului Familie

Ezechiel 8

1. În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în casă, și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine.
2. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om; de la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită.
3. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus, în vedenii dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porții de la curtea dinăuntru, care caută spre miazănoapte, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului.
4. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale.
5. El mi-a zis: „Fiul omului, ia ridică ochii spre miazănoapte!” Am ridicat ochii spre miazănoapte; iată că idolul acesta al geloziei era la miazănoapte de poarta altarului, la intrare.
6. Și El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel, ca să Mă depărteze de Sfântul Meu Locaș? Dar vei mai vedea și alte urâciuni și mai mari!”
7. Atunci m-a dus la poarta curții. M-am uitat și iată că era o gaură în perete!
8. Și mi-a zis: „Fiul omului, ia sapă în perete!” Am săpat în zid și iată că era o ușă.
9. Și mi-a zis: „Intră și vezi urâciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici!”
10. Am intrat și m-am uitat; și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur.
11. Înaintea acestor idoli stăteau șaptezeci de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaazania, fiul lui Șafan; fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie.
12. Și El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: ‘Nu ne vede Domnul; a părăsit Domnul țara aceasta!’”
13. Și mi-a zis: „Vei mai vedea și alte urâciuni mari pe care le săvârșesc ei!”
14. Și m-a dus la intrarea porții Casei Domnului dinspre miazănoapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz.
15. Și El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Vei mai vedea și alte urâciuni mai mari decât acestea!”
16. Și m-a dus în curtea dinăuntru a Casei Domnului. Și iată că, la ușa Templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape douăzeci și cinci de oameni cu dosul întors spre Templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui, spre răsărit.
17. Și El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urâciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să Mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas!
18. De aceea și Eu voi lucra cu urgie, ochiul Meu va fi fără milă și nu Mă voi îndura; chiar dacă vor striga în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta.”

Ezechiel 7

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Și tu, fiul omului, ascultă! Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre țara lui Israel: ‘Vine sfârșitul, vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării!
3. Acum vine sfârșitul peste tine; Îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale. Și te voi pedepsi pentru toate urâciunile tale.
4. Ochiul Meu va fi fără milă pentru tine și nu Mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că Eu sunt Domnul.’
5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită!
6. Vine sfârșitul, vine sfârșitul; se trezește împotriva ta! Iată că a și venit!
7. Îți vine rândul, locuitor al țării! Vine vremea, se apropie ziua de necaz, și nu de bucurie, pe munți!
8. Acum Îmi voi vărsa în curând urgia peste tine, Îmi voi potoli mânia peste tine; te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate minciunile tale.
9. Ochiul Meu va fi fără milă și nu Mă voi îndura; te voi pedepsi după faptele tale, măcar că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că Eu sunt Domnul, Cel ce lovește!
10. Iată ziua! Iat-o că vine! Îți vine rândul! Înflorește toiagul, odrăslește mândria!
11. Silnicia s-a înălțat ca să slujească de toiag răutății; nu mai rămâne nimic din ei, nici din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăția lor! Și nimeni nu-i bocește!
12. Vine vremea, se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească vânzătorul! Căci izbucnește mânia împotriva întregii lor mulțimi.
13. Nu, vânzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii; căci prorocia împotriva întregii lor mulțimi nu va fi schimbată și, din pricina nelegiuirii lui, niciunul nu-și va păstra viața.
14. Sună trâmbița, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă, căci urgia Mea izbucnește împotriva întregii lor mulțimi.
15. Afară bântuie sabia, în casă, ciuma și foametea! Cine este la câmp va muri de sabie, iar cine este în cetate va fi mâncat de foamete și ciumă.
16. Fugarii lor, când scapă, stau pe munți, ca niște porumbei ai văilor, văitându-se toți, fiecare de nelegiuirea lui.
17. Mâinile tuturor au slăbit și genunchii tuturor se topesc ca apa.
18. Se încing cu saci și-i apucă groaza. Toate fețele sunt acoperite de rușine și toate capetele sunt rase.
19. Își vor arunca argintul pe ulițe și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele, căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor.
20. Se făleau cu podoaba lor măreață și cu ea au făcut icoanele urâciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le-o voi preface în scârbă pentru ei.
21. O voi da de jaf în mâinile străinilor și ca pradă nelegiuiților pământului ca s-o pângărească.
22. Îmi voi întoarce fața de la ei și Mi se va pângări Locașul Meu cel Sfânt; da, prădătorii vor pătrunde în el și-l vor pângări.
23. Pregătiți lanțurile! Căci țara este plină de omoruri și cetatea este plină de silnicie.
24. Voi aduce popoarele cele mai rele ca să pună mâna pe casele lor; voi pune capăt mândriei celor puternici și sfintele lor locașuri vor fi pângărite.
25. Vine prăpădul! Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i!
26. Vine nenorocire peste nenorocire, zvon după zvon. Ei cer vedenii prorocilor, dar preoții nu mai cunosc Legea, și bătrânii nu mai pot da sfaturi.
27. Împăratul jelește, voievodul se înspăimântă și mâinile poporului țării tremură. Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuviință și vor ști că Eu sunt Domnul.’”

Ezechiel 6

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor
3. și zi: ‘Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu, către munți și dealuri, către văgăuni și văi: «Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici înălțimile.
4. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri.
5. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre.
6. Pretutindeni pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite și înălțimile, pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmați și vor pieri, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre, nimicite.
7. Morții vor cădea în mijlocul vostru și veți ști că Eu sunt Domnul.
8. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veți fi risipiți în felurite țări.
9. Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor.
10. Și vor ști că Eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimite toate aceste rele.»
11. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Bate din mâini, dă din picioare și zi: ‹Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă.
12. Cine va fi departe va muri de ciumă și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie, iar cine va rămâne și va fi împresurat va pieri de foame. Așa Îmi voi potoli urgia asupra lor.
13. Și veți ști că Eu sunt Domnul când morții lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe toate vârfurile munților, sub orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor.
14. Îmi voi întinde mâna împotriva lor și voi face țara deșartă și pustie, de la pustie până la Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul.›»’”